Polityka prywatności

BlueBall ma najwyższy szacunek dla prywatności i poufności danych osobowych, danych o ruchu i treści komunikacji, a także Klientów oraz samych użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje działalność strony www.blueball.pl (zwana dalej Serwisem), którego właścicielem i administratorem jest firma BlueBall Krzysztof Olech (zwany dalej BlueBall), oraz jego użytkowników (Klientów).

Kolejne punkty mają na celu pomóc zrozumieć, jak Serwis wykorzystuje i zabezpiecza informacje dostarczane do nego, w szczególności:

– określa sytuacje, w których uzyskane mogą być osobiste informacje oraz inne dane klientów,
– wyjaśnienie i regulowania kwestii związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych i innych danych przetwarzanych przez serwis w ramach jego pracy
– informacje o tym, jak chronić dane osobowe i dane przetwarzane przez serwis w ramach działalności serwisu,
– informacje na temat przekazywania danych do podmiotów zewnętrznych,
– polityka cookies.

Pozyskiwanie danych osobowych


Dane osobowe to wszelkie dane, które identyfikują Klienta lub Konto Klienta w serwisie.
Dokonując rejestracji lub zakupów w serwisie, Klient proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, wystawiania faktur, oraz możliwości kontaktu z Klientem.
Klient oświadcza iż dostarczone dane są prawdziwe, kompletne i dokładne we wszystkich wymaganych aspektach, oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach w ich zakresie.

Jakie dane pozyskujemy od Ciebie ?

Korzystając z naszego serwisu uzyskujemy dostęp do poniższych informacji, danych osobowych oraz innych danych o ruchu:
(a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nr PESEL, wykonywany zawód, data urodzenia)
(b) Informacje o profilu (np. kraj zamieszkania, preferowany język i waluty)
(c) elektroniczne dane identyfikacyjne (np. adresy IP, pliki cookie);
(d) informacje bankowe i płatności (np. informacje o karcie kredytowej, numer konta)
(f) Informacja o aktywności na produktach i stronach internetowych (rodzaje platformy, informacje o połączeniu, raporty o błędach, statystyki dotyczące odsłon i ruchu do i z naszych stron, typ przeglądarki, statystyki użytkowania)
(g) produkty lub usługi zamówione i dostarczone;
(l) korespondencja między Klientem a serwisem

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych


Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych a w stosownych przypadkach do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Niektóre z danych można przeglądać lub edytować w trybie online, logując się do swojego konta w serwisie.

Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych ze serwisu. W tym celu należy przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych na adres serwisu podany w stopce pod adresem www.blueball.pl.
Przed dokonaniem zmian danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby składającej takie żądanie.
Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Gromadzenie, przetwarzaniem i wykorzystywanie danych osobowych oraz innych danych o ruchu w tym treści komunikacji


Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez serwis w celu realizacji zamówień oraz innych celów wymienionych poniżej :

– wysyłania wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe informujących o nowych produktach i usługach, które zakładamy że mogą być dla Ciebie interesujące (oczywiście jeśli udzieliłeś nam na to zgody);
– aby przetworzyć lub dostarczyć zamówione za pośrednictwem serwisu towary oraz usługi, w szególności fakturowania lub powiadomienia o statusie zamówienia;
– dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów;
– świadczenia obsługi klienta i rozwiązywania problemów oraz rozstrzygania sporów;
– uzupełnienia kwestionariuszy oceny (feedbacks) lub udziałach w badaniach on-line;
– weryfikacji tożsamości;
– dostosowywania, oceny i poprawy oprogramowania właściciela serwisu, a także innych produktów i usług firmy;
– organizowania i prowadzenia działań marketingowych, promowaniu ofert, konkursów, gier i działań podobnych;
– przestrzegania oraz egzekwowania Regulaminu i zapobiegania nadużyciom;
– w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

Ochrona Danych Osobowych Oraz Innych Danych


BlueBall podejmuje i wdroża odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w tym środki ochrony w ramach narzędzi programowych oraz środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej w celu ochrony integralności oraz poufności danych osobowych i danych o ruchu, zgodne dla zachowania zobowiązań Polityki Prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa.
Twoje dane osobowe oraz inne dane o ruchu w tym informacje kontaktowe, treści oraz numery telefonów komórkowych są przechowywane w bezpiecznym miejscu na naszych bezpiecznych serwerach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Dodatkowo posiadamy procedury wykonywania kopii zapasowych oraz okresowych testów bezpieczeństwa integralności infrastruktury.

Przekazywanie danych innym podmiotom


W celu zapewnienia Państwu sprawnej realizacji żądanych usług, serwis zastrzega sobie prawo iż w razie potrzeby, może przekazać dane osobowe i dane o ruchu swoim Partnerom lub dostawcom w celu prawidłowej realizacji zamówień lub procesu ich przetwarzania (m.in. firmom kurierskim, operatorom usługi sms/e-mail, bankom lub w innym dostawcom płatności, dostawcom/dystrybutorom towarów, usług analitycznych, obsługi klienta lub usług hostingowych), o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych. BlueBall zawsze wymaga by strony podjęły odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych jego Klientów.

Podstawa prawna


Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez serwis tj. BLUE BALL Krzysztof Olech, 41-100 Siemianowice Śl., NIP: 643-162-12-01, REGON: 242944972.
Dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy BLUE BALL Krzysztof Olech, 41-100 Siemianowice Śl., NIP: 643-162-12-01, REGON: 242944972.
Prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).


Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie. Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

blueball    

 

 

 

MP FLOW

BlueBall Academy

Edukujemy, szkolimy i przekazujemy praktyczną wiedzę, która jest fundamentem do utrzymania zdrowia i sprawności przez długie lata.

Masz pytania? Chcesz poznać szczegóły oferty?
Skontaktuj się z nami:
(+48) 603 727 676
info@blueball.pl

Regulamin i Polityka Prywatności

Copyright BlueBall Academy 2021. All rights reserved.